Disclaimer

Disclaimer van AppartementenHelmond

AppartementenHelmond is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenHelmond, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenHelmond zijn verbonden. AppartementenHelmond is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenHelmond beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenHelmond is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenHelmond worden aangeboden. AppartementenHelmond garandeert niet dat de op AppartementenHelmond aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenHelmond garandeert ook niet dat de op AppartementenHelmond aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenHelmond garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenHelmond hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenHelmond is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenHelmond. U vrijwaart AppartementenHelmond voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenHelmond.